4 fases implementación zbe

El roadmap per implementar una Zona de Baixes Emissions (ZBE) pas a pas

Durant els darrers mesos, hem parlat amb ajuntaments de tota Espanya sobre com implementar la plataforma de gestió d’una ZBE, hem impartit 2 webinars als que han assistit més de 50 ajuntaments i hem redactat diferents articles referents a aquest tema:

És veritat que s’ha avançat molt, però el temps s’acaba.  Per això, aquest cop volem aplanar una mica més el camí, presentant-vos el roadmap que defineix les etapes d’implementació d’una Zona de Baixes Emissions (encara que, ara mateix, no sabeu per on començar). Aquest roadmap es basa en l’experiència que ens ha proporcionat crear la plataforma de gestió de la ZBE de Barcelona, la més gran del sud d’Europa.

Les 4 fases del roadmap

Hem dividit el roadmap en 4 fases: preparació, definició, implementació i manteniment. A continuació, mostrem les accions realitzades a cada una d’elles:

Fase 0: Preparació

En aquesta fase inicial s’avalua:

 • Característiques del parc vehicular
 • Inventari d’emissions degudes a la mobilitat 
 • Estudi d’avaluació de l’impacte mediambiental
 • Estudi d’opinió i acceptació dels ciutadans
 • Compliment de la normativa, ordenances, etc.
Fase 1: Definició

En aquesta etapa, es planifica la infraestructura i la plataforma de gestió de la ZBE. Concretament, consta dels següents punts:

 • Planificació de càmeres en el plànol de la ciutat
 • Avantprojecte de definició de la infraestructura de les càmeres 
 • Avantprojecte de definició del sistema de gestió ZBE (plataforma ZBE)
 • Redacció de la memòria
Fase 2: Implementació

En aquesta fase, es posen en marxa els següents punts:

 • Software de gestió de la ZBE
 • Campanya de comunicació i sensibilització 
 • Càmeres i sistemes OCR
 • Senyalització
 • Electrònica de xarxa
 • Elements auxiliars i cablejat
 • Instal·lacions complementàries
Fase 3: Manteniment

En aquesta darrera etapa del roadmap, es duu a terme el següent: 

 • Manteniment del software i gestió de la ZBE
 • Formació
 • Hosting, infraestructura, materials i altres compres
 • Oficials i tècnics de camp, suport als usuaris
 • Noves instal·lacions
Roadmap 4 fases implementació ZBE

Si esteu en procés de millorar la qualitat de l’aire de la vostra ciutat i no teniu clar a quina fase del projecte de la ZBE us trobeu, responem a tots els vostres dubtes en aquest webinar.

Més informació

Si busqueu una consultora tecnològica que us acompany en la creació de la Zona de Baixes Emissions, contacteu amb nosaltres i aportarem tota la nostra  experiència en la creació de la ZBE de Barcelona. Podeu trobar més informació al nostre fullet sobre ZBE.